מה זה?

אני מציע להתייחס לחיבור שלפניך כניסיון לנסח את התפיסות שלי על אודות העולם והאדם כסוגיות בתורת ההכרה. התעמקתי במיוחד בשאלות כיצד נבנה עולמו הפנימי של אדם ומה עשויים להיות המניעים לרצונו לתקן את עצמו, מה ניתן לתקן, אילו תנאים נדרשים לשם כך ומה אפשר לצפות שישתנה בשלבים השונים של הדרך הרוחנית?

כוונתי הייתה להתעמק בעצם האפשרות הניתנת לאדם להתפתח בחייו ולהעניק להם משמעות, על בסיס התנסות בעבודה רוחנית ובפילוסופיה המוּנעת מתוך גישה רציונלית ואתאיסטית, כחוויה של קיום. התפתחות זו ייעודה מיטוב החיים מתוך השגת רווחה נפשית ופיזית, התופסת בהדרגה את מקומם של חוסר הנחת וחוסר המשמעות.

בבסיס המחשבה מונחת ההבנה כי הפוטנציאל לעבודה פנימית קיים אצל כולם, אולם אופן ביטויו עשוי להיות שונה אצל אנשים שונים. זהו עניין דינמי ואישי, הנתון בחיכוך מתמיד מול אילוצי החיים, ובהתאם להם עשויה מידת המעורבות בעבודה הרוחנית, כמו גם מידת האינטנסיביות שלה, להשתנות לאורך חייו של אדם.

תרגולים וחוויות העומדים בבסיס ההתפתחות עשויים לשאת ביטויים שונים לאורכם של נתיבים שונים של העבודה, שהתוו מסורות ומורים על בסיס התנסות ישירה. ועם זאת, הם כולם מושתתים על אותו כלי של עבודה – הוא הגוף האנושי. כזו היא גם הפרשנות שהם מעניקים לחוויה, אשר עשויה להיות שונה. אולם חוויות פרטיות שמקורן אינו באישיות יהיו לתפיסתי בדרך כלל דומות אצל אנשים שונים על שום היותן אוניברסליות, דהיינו שייכות לחוויה הכלל אנושית. זאת משום שבעבודה כזאת מתוודעים למכלול של חוויות מודעות שהן בבחינת ארץ לא נודעת במצבי המודעות הרגילים: כר ידע לחקירה של האדם את עצמו לאורך חיים שלמים שבטעות הוא נוטה לכנותם "החיים שלי".

רוב הרעיונות שאני מביע ומטמיע כאן מקורם באסכולות שונות של הפילוסופיה העתיקה. הכתוב מחולק לפרקים קצרים יחסית, מתוך תקווה שהזרימה הנרטיבית וההתפתחותית של הרעיונות לא תיאבד. כיוונתי לכך שהכתוב יותיר רושם של שלמות, ללא צורך במקורות חיצוניים. בחלקו הראשון של החיבור מושם דגש על יסודות המחשבה; בחלקו השני הדגש חווייתי. בכל מקרה, החיבור אנליטי באופיו. תוכן הפרקים נמסר עם חפיפה רופפת ביניהם. כל פרק נועד לאתגר את החשיבה, ההתבוננות והרפלקציה בעבודה רוחנית של הפרט והקבוצה.

המשפטים דחוסים. חלק מהניסוחים נושא אופי אקסיומטי, המוסכם על הכול אף שאינו ניתן להוכחה; חלקו בעל אופי פילוסופי, ללא בסיס עובדתי או התנסותי רחב. ההקשרים מתבהרים לאיטם, הקורא נדרש לערוך בעצמו חלק מן החיבורים וההיקשים הלוגיים. ככל שירצה בהרחבת הרעיונות המובעים כאן, יידרש למקורות חיצוניים שימלאו את החסר בצד הרעיוני, או להתנסות ישירה שתעניק לרעיונות תוקף מעשי ומציאותי.

 

אילן קנדר

2012-2020